ชื่อ : นายแพทย์จักรชัย บุณยวณิชย์
ชื่อ : นายแพทย์จักรชัย บุณยวณิชย์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรม

เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ หลอดเลือด

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต / รพ.รามาธิบดี

– วุฒิบัตรสาขา ศัลยศาสตร์ หลอดเลือด/ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ : รับปรึกษา

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 142, 143