แพทย์หญิงภัทราวดี ปิ่นสุข
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์

เฉพาะทาง :

แพทย์ :

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลาออกตรวจ : วันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.