แพทย์หญิงภัทราวดี ปิ่นสุข
แพทย์หญิงภัทราวดี ปิ่นสุข
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์

เฉพาะทาง : พัฒนาการเด็ก

แพทย์ :

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ

– วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพล

– วุฒิบัตร อนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ 16.00 – 20.00 น. วันศุกร์ 16.00-20.00 น. วันเสาร์ 14.00 – 20.00 น.

วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์กุมารเวช ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 9221, 9237