โรคฮิตหน้าหนาวในลูกน้อยโรคที่มากับหน้าหนาว นอกจากผิวที่แห้งแตกแล้ว คุณพ่อคุณแม่ยังคงต้องระวังต่อเนื่องโรคจากเชื้อไวรัสที่มาจากหน้าฝนด้วย ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่, RSV และ โรคมือเท้าปาก โดยโรคอื่นที่เพิ่มเติมมาในช่วงอากาศเย็น ที่คุณพ่อคุณแม่มักจะพบบ่อยดังนี้ค่ะ

1. โรคหัด
โดยลูกน้อยจะมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดงนำมาก่อน จากนั้นจะมีผื่นแดงเม็ดเล็กๆ กระจายตามใบหน้า ตัว และแขนขา ในเด็กบางคนอาจพบอาการรุนแรงได้ เนื่องจากได้รับวัคซีนหัดไม่ครบ จึงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ สมองอักเสบ เป็นต้น โดยการรักษาจะเป็นตามอาการที่พบ

2. โรคสุกใส
ลูกน้อยจะมีตุ่มน้ำพองใสบนผิวหนัง และจะแตกออกอย่างรวดเร็ว จำนวนตุ่มเพิ่มเร็วมาก (ทำให้เกิดแผลเป็นได้) ร่วมกับมีไข้ และอาจมีอาการปอดอักเสบร่วมด้วย การรักษาคือ รับยาต้านไวรัส ในกรณีที่มีอาการไม่เกิน 48 – 72 ชั่วโมง หรือในกลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยโรคนี้สามารถลดความรุนแรงได้ ด้วยวัคซีนเสริมสุกใส (จำนวน 2 เข็ม เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี ขึ้นไป)

3. โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส
โดยเชื้อไวรัสที่พบมากในช่วงนี้ ไวรัสโรต้า และ ไวรัสโนโร ทำให้ลูกน้อยมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำ บ่อยครั้งและปริมาณมาก ส่งผลให้อ่อนเพลีย เกิดภาวะร่างกายขาดสารน้ำได้ ซึ่งโรคนี้สามารถป้องกันโดยการดูแลสุขอนามัย ล้างมือฟอกสบู่ และรับวัคซีนโรต้าสำหรับเด็ก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์กุมารเวช
โทร. (034) 417-999 ต่อ 9221, 9222 สายด่วน 1715

ข้อมูลโดย พญ.ธัญลักษณ์ วิถีธนะวนิช
กุมารเวชแพทย์ เฉพาะทางด้านผิวหนังเด็ก