ให้การดูแลรักษาผู้มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน ผู้เป็นโรคอ้วน ด้วยทีมแพทย์ และนักโภชนาการ พร้อมวิธีการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในรูปแบบที่ผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อให้เกิดความสำเร็จสูงสุดในการลดน้ำหนักให้ได้ผล

วีธีการทางศัลยกรรม  

1. การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารด้วย 3 วีธี ได้แก่

  • ใช้เข็มขัดรัดกระเพาะอาหาร (Gastric Bandin)
  • การตัดต่อกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก (Gastric Bypass)
  • ตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร (Sleeve Gastrectomy)

2. การทำ Spatz Slim เป็น นวัตกรรมแห่งการลดน้ำหนักด้วยวิธีการใส่บอลลูนเข้าไปในกระเพาะอาหาร(Gastric Balloon)

วีธีการทางโภชนบำบัด 

ด้วย Food Fit บริการอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพ และลดน้ำหนัก ซึ่งจัดโดยนักโภชนาการ ผ่านการคำนวนพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ทำให้ผู้รับประทานมีน้ำหนักที่ลดลงได้โดยไม่โทรม อีกทั้งยังเพลิดเพลินกับรสชาติของอาหารที่หลากหลาย ไม่จำเจ ทั้งมื้อหลักและของว่าง โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะสมกับไลฟสไตล์ของแต่ละบุคคล

การใช้ยาลดน้ำหนัก

โดยแพทย์จะวินิจฉัยและจ่ายยา ให้เหมาะสมแต่ละบุคคล โดยพิจารณาจากโครงสร้างร่างกาย โรคประจำตัว และพฤติกรรม โดยระหว่างการรักษา แพทย์จะพิจารณาภาวะการรับยาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับเพิ่มลดความแรงของยาให้เหมาะสม เพื่อให้การให้ยานั้น ได้ผลสูงสุด

การออกกำลังกาย

โดยให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังที่เหมาะสม ทั้งเพื่อการลดน้ำหนัก  หรือการสร้างกล้ามเนื้อ โดยเทรนเนอร์มืออาชีพ  พร้อมอุปกรณ์การออกกำลังที่ทันสมัย และคอร์สออกกำลังที่หลากหลาย เช่น โยคะ (Yoga), พีลาตีส (Pilates), ไบล็อกซิ่ง(Piloxing) ฯลฯ ภายในอาคารที่ตกแต่งอย่างสะดวกสบาย ทันสมัย  เพื่อให้การออกกำลังกายของทุกคน เป็นไปด้วยความเพลิดเพลิน และได้ผลดี

ติดด่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ได้ที่ ศูนย์ลดน้ำหนัก  โทร 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 110, 111