fbpx

Urology

Home/Posts/Urology

นพ.จิระชัย ธิมาชัย

2019-01-29T17:54:37+07:00

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เฉพาะทาง : – แพทย์ : ที่ปรึกษา การศึกษา : – แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เวลาออกตรวจ : วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 19.00 น.

นพ.จิระชัย ธิมาชัย2019-01-29T17:54:37+07:00

นพ.ณภัทร อมรรัตนานนท์

2020-08-27T16:25:07+07:00

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เฉพาะทาง : – แพทย์ : ที่ปรึกษา การศึกษา : - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เวลาออกตรวจ : วันอังคาร 17.00 - 20.00 น. หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

นพ.ณภัทร อมรรัตนานนท์2020-08-27T16:25:07+07:00

นพ.เอกชัย สินโสภณภาพ

2019-01-29T17:55:43+07:00

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เฉพาะทาง : – แพทย์ : ที่ปรึกษา การศึกษา : – แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา / โรงพยาบาลราชวิถี เวลาออกตรวจ : วันศุกร์ 17.30 – 19.30 น. หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133 Schedule an Appointment with Dr. Akacahai Sinsophonphap

นพ.เอกชัย สินโสภณภาพ2019-01-29T17:55:43+07:00

นพ.เกษมศักดิ์ จึงจรูญ

2020-08-27T16:20:18+07:00

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เฉพาะทาง : – แพทย์ : ที่ปรึกษา การศึกษา : – แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ 17.00- 19.00 น. วันเสาร์ 13.00 – 16.00 น. และวันอาทิตย์ 09.00 – 12.00 น. หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133 Schedule an Appointment with Dr. Kasemsak Jungjaroon

นพ.เกษมศักดิ์ จึงจรูญ2020-08-27T16:20:18+07:00