ตา เป็นอวัยวะที่สำคัญมากที่สุดในชีวิต ช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างโลกภายนอกกับร่างกาย หากขาดการดูแลที่ดี อาจทำให้เกิดความพิการ หรือสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้

จักษุแพทย์เอกชัย เป็นแพทย์เฉพาะทางจักษุที่มากด้วยประสบการณ์ในด้านการรักษา รวมทั้งมีเครื่องมือเฉพาะทางจักษุที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง อาทิ เช่น กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบ 3 มิติ เครื่องเลเซอร์ตาที่รักษาจอประสาทตาลอก โรคเบาหวานขึ้นตา โรคต้อหินชนิดเฉียบพลัน และการผ่าตัดต้อกระจก เป็นต้น

การบริการ

ให้บริการตรวจรักษาครอบคลุมในทุกปัญหาเกี่ยวกับดวงตา เช่น การตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาทุกชนิด การผ่าตัดต้อกระจก การรักษาโรคจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ การผ่าตัดจอประสาทตาและวุ้นตา และการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ด้วยจักษุแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ในด้านการรักษา รวมทั้งมีเครื่องมือเฉพาะทางจักษุที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง อาทิ เช่น กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบ 3 มิติ เครื่องเลเซอร์ตาที่รักษาจอประสาทตา และเครื่องวัดความดันลูกตา เป็นต้น

เครื่องมือจักษุเอกชัย

Auto Tonometer
หน้าที่ : วัดความดันลูกตา

Auto Refractometer
หน้าที่ : วัดระดับสายตาและความโค้งเลนส์ตา

Automatic A-SCAN
หน้าที่ : วัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง

Green Laser
หน้าที่ : รักษาโรคจอประสาทตาลอก โรคเบาหวานขึ้นตา ด้วยลำแสงสีเขียว

Yag Laser
หน้าที่ : รักษาโรคจอประสาทตาลอก ป้องกันโรคต้อหินเฉียบพลันเลือดออกที่จอประสาทตา และแก้ไขพังพืดหลังผ่าตัดต้อกระจก

Retina Camera
หน้าที่ : ถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ขยายม่านตา

คำแนะนำสำหรับการนัดหมาย

  • ให้โทรนัดหมายที่เบอร์ 1715 หรือ โทร 034-417-999 ต่อ 277, 278  ก่อนมาพบแพทย์
  • ทางศูนย์จักษุ จะแนะนำรายละเอียดเบื้องต้นให้ทราบเมื่อคุณติดต่อกลับมา

ทีมแพทย์จักษุ >>คลิ๊ก<<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จักษุครบวงจร ชั้น 2 โรงพยาบาลเอกชัย โทร. 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 277, 278

View our Specialists in our Opthalmology Doctors Page