ให้บริการตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายหลายเหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ โดยแพทย์เวชปฏิบัติที่มีประสบการณ์ประจำศูนย์ พร้อมด้วยห้องตรวจที่สามารถให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE สามารถส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และแม่นยำพร้อมด้วยเครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ครบครันสามารถรองรับผู้มารับบริการได้มากกว่า 6,000 คนต่อปีโดยห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาลผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเมื่อตรวจพบภาวะผิดปกติ หรือปัญหาทางด้านสุขภาพ โรงพยาบาลฯ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อรองรับให้บริการการรักษาที่เหมาะสมและให้คำปรึกษาต่างๆ โดยโรงพยาบาลเอกชัย มีโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน 5 โปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับผู้เข้ารับบริการในทุกช่วงอายุ และความเสี่ยง นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชัย ยังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพการทำงานของตับอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทอง และโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน อีกทั้งยังให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อขอรับใบรับรองแพทย์ใช้ในการ สมัครงาน สมัครเรียน Work Permit ทำใบขับขี่ หรือทำงานในต่างประเทศ การให้บริการตรวจสุขภาพคนประจำเรือและออกใบประกาศนียบัตรสุขภาพคนประจำเรือตามมาตรฐานกรมเจ้าท่า การให้บริการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันแก่ลูกค้าประกันชีวิตบริษัทต่างๆ และการให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานไทยก่อนการเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซีย

MOM19-2

การบริการตรวจสุขภาพ

ท่านสามารถพิจารณาโปรแกรมหรือเลือกใช้บริการที่ทางศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจัดให้ดังนี้

 1. เลือกตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่ทางโรงพยาบาลได้จัดสรรขึ้นในราคาประหยัด
 2. เลือกตรวจสุขภาพให้เหมาะสมตามประวัติการเจ็บป่วยของท่านหรือครอบครัว หรือภาวะสุขภาพที่ท่านเจาะจง และห่วงใยเป็นพิเศษ โดยโปรแกรมมีดังนี้

ทั้งนี้ท่านสามารถปรึกษาแพทย์ที่ท่านรับการรักษาประจำในโรงพยาบาลเอกชัยหรือแพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไปของโรงพยาบาลเอกชัยเพื่อคัดกรองโปรแกรมตรวจที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด และหากท่านตรวจพบภาวะผิดปกติ หรือปัญหาทางด้านสุขภาพที่ท่านต้องการการดูแลรักษาทางโรงพยาบาลของเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อรองรับให้บริการการรักษาที่เหมาะสมและให้คำปรึกษา ต่างๆ

health_promotion

นอกจากนี้ทางศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเอกชัยเรายังมีบริการหลากหลายดังนี้

 • การให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อออกเอกสารใบรับรองแพทย์ใช้ในการติดต่อสถานที่ราชการ และบริษัทเอกชนในกรณีต่างๆ ดังนี้
 • การตรวจสุขภาพเพื่อขอรับใบรับรองแพทย์ใช้ในการ สมัครงาน สมัครเรียน Work permit หรือทำใบขับขี่ โดยใช้เอกสารที่ทางโรงพยาบาลออกให้
 • การตรวจสุขภาพโดยนำเอกสารเฉพาะมาเอง และรายการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติม
 • การให้บริการตรวจสุขภาพคนงานไปทำงานต่างประเทศ และออกเอกสารตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • ตรวจสุขภาพคนงานไปต่างประเทศ ทุกประเทศ ยกเว้น 4 ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย, อิสราเอล, บรูไน, ไต้หวัน
 • การให้บริการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันแก่ลูกค้าประกันชีวิตบริษัทต่างๆ
 • การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ลูกค้าบริษัทที่ได้รับสิทธิพิเศษ เช่นบัตร เดอะวิสดอม ธนาคารกสิกรไทย
 • การให้บริการตรวจทางห้องบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และรวดเร็ว ในกรณีที่ท่านผู้รับบริการมีใบส่งตัวจาก สถาบัน หรือศูนย์ต่างๆ
 • การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานบริษัทที่เข้าตรวจเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว

ห้องตรวจ และเครื่องมือทางการแพทย์

   • ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาเป็นสัดส่วน
   • ห้องเจาะเลือด
   • ห้องตรวจวัดสัญญาณชีพ
   • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และสมรรถภาพหลอดเลือด
   • ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
   • ห้องตรวจรังสีวิทยา
   • พื้นที่ให้บริการเป็นสัดส่วน และสงบ
   • บริการ FREE WIFI
   • มุมเครื่องดื่มบริการฟรี

 

สถานที่ตั้ง บริเวณชั้น 2 ของโรงพยาบาลเอกชัย
เวลาทำการเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.
การนัดหมาย และติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 034-417-999 หรือ สายด่วน 
1715 ต่อ 122,124 โทรสาร 034-417-906