fbpx

ไขมันในเลือดสูง ศัตรูตัวร้ายทำลายสุขภาพ

ไขมันในเลือดสูง ศัตรูตัวร้ายทำลายสุขภาพ

ไขมันในเลือดสูง ศัตรูตัวร้ายทำลายสุขภาพ

ไขมันในเลือดสูงเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานหรือวัยสูงอายุ ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงมักจะไม่มีอาการ แต่ถ้าไขมันในเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและตีบตัน ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบ (อัมพฤกษ์ อัมพาต)

ไขมันในเลือด ประกอบด้วย ไขมันหลายชนิด ที่เราเคยได้ยินกันโดยทั่วไป ได้แก่ ไขมันรวม (Cholesterol), ไขมันชนิดดี (HDL), ไขมันชนิดไม่ดี (LDL) และ ไขมันที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ซึ่งระดับไขมันบางชนิดที่สูงกว่าปกติส่งผลต่อการเกิดโรคของหลอดเลือดได้

สาเหตุโรคไขมันในเลือดสูง เกิดขึ้นได้อย่างไร

โรคไขมันในเลือดสูง เกิดได้จากหลายสาเหตุ ยกตัวอย่างเช่น

  1. กรรมพันธุ์
  2. อาหาร
  3. จากโรคอื่นๆยกตัวอย่างเช่น โรคจากการขาดฮอร์โมนไทรอยด์, โรคไตบางชนิด เป็นต้น
  4. ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ ยาขับปัสสาวะ เป็นต้น
  5. การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

ทำอย่างไรเมื่อตรวจพบไขมันในเลือดสูง

1.ปรับพฤติกรรม ในกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำ ระดับไขมันไม่สูงมาก อาจเริ่มจากการ การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การงดการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ ฯลฯ

2.การรับประทานยาลดไขมันในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง การเริ่มทานยา ในระดับไขมันในเลือดเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล คนที่มีประวัติเสี่ยงต่อการเกิดโรคของหลอดเลือดสูง เช่นดื่ม แอลกอฮอล์ประจำ สูบบุหรี่ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อบางชนิด อาจต้องเริ่มรับประทานยาเร็วกว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำ และควรเข้ารับการตรวจติดตามจากแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น

ดังที่กล่าวมา โรคไขมันในเลือดสูง ไม่ได้เกิดเฉพาะในคนที่อ้วน หรือน้ำหนักเกินเท่านั้น คนที่ผอม น้ำหนักน้อย ก็พบโรคนี้ได้เช่นกัน ดังนั้นแล้ว การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรม โทร.034-417999 สายด่วน 1715 ต่อ 110, 111

2023-09-07T16:12:10+07:00

Title

Go to Top