“มีน้ำตาไหลคล้ายร้องไห้ตลอดเวลาคุณอาจเป็นโรคท่อน้ำตาอุดตัน”

ท่อน้ำตาอุดตัน หรือ ท่อน้ำตาตัน (Nasolacimal Duct Obstruction) คือ ภาวะที่ทางเดินท่อน้ำตามีการตีบหรือจนกระทั่งอุดตัน ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำตาออกมาได้ ส่งผลให้มีน้ำตาคลอเบ้าอยู่ตลอดเวลา หรือมีน้ำตาไหลคล้ายร้องไห้ ส่วนมากมักจะเป็นกับตาเพียงข้างเดียว แต่ก็อาจเป็นทั้งสองข้างก็ได้

ภาวะนี้สามารถเกิดได้กับคนทุกวัย ตั้งแต่ทารกจนถึงผู้สูงอายุ และหากเป็นรุนแรงก็อาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือการอักเสบติดเชื้อตามมาจนกลายเป็น “ถุงน้ำตาอักเสบ” (Dacryocystitis) ได้

สาเหตุในการเกิดท่อน้ำตาอุดตัน

 • เกิดการระคายเคืองบริเวณดวงตา
 • มีการติดเชื้อบริเวณท่อน้ำตา
 • เกิดเนื้องอกบริเวณท่อน้ำตา
 • ระบบเปลือกไม่สามารถตาบีบน้ำตาได้
 • ได้รับบาดเจ็บบริเวณท่อน้ำตา
 • มีประวัติในการได้รับการรักษาด้วยวิธีฉายแสงบริเวณดวงตา
 • โรคต้อหิน ที่จะต้องใช้ยารักษาต้อหินเป็นเวลานานๆ

อาการท่อน้ำตาอุดตัน

 • ตาแฉะ
 • มีน้ำตาไหลตลอดเวลา
 • มีขี้ตาสีเหลือง หรือสีเขียว
 • ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณหัวตา
 • ดวงตาติดเชื้อ หรืออักเสบ
 • เกิดการอักเสบเป็นฝีหนองไหลออกมาจากรูเปิดท่อน้ำตา

การรักษาท่อน้ำตาอุดตันสำหรับผู้ป่วยวัยเด็ก

 • ล้างท่อน้ำตา
 • ยาปฏิชีวนะ ป้องกันการอักเสบติดเชื้อ
 • นวดบริเวณหัวตา
 • ใช้แท่งโลหะแยงลงไปบริเวณท่อน้ำตา

การรักษาท่อน้ำตาอุดตันสำหรับผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่

 • ล้างท่อน้ำตา
 • การหยอดยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดขี้ตา และป้องกันการอักเสบติดเชื้อเป็นถุงหนองที่หัวตา และถ้ามีอาการปวดร่วมด้วยจักษุแพทย์จะทำการเจาะระบายหนอง หากมีการอักเสบเปลือกตามีการบวมทั้งหมด จักษุแพทย์จะทำการฉีดยาให้ผู้ป่วย
 • เมื่อพบการติดเชื้อ แพทย์จะสั่งยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานและหยด
 • การผ่าตัดท่อน้ำตา

ปรึกษาแพทย์ผุ้เชี่ยวชาญและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์จักษุ
โทร. 034-417-999 ต่อ 277 สายด่วน 1715

นายแพทย์พงษ์ เจริญจิตไพศาล
จักษุแพทย์ ความชำนาญพิเศษ จักษุวิทยา