โรคภูมิแพ้ เกิดจากการที่ร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ได้มากกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการผิดปกติ กับอวัยวะที่สัมผัสสารก่อภูมิแพ้นั้นๆ ซึ่งผู้ป่วยอาจมีอาการและความรุนแรงไม่เท่ากัน เนื่องจากชนิดของสารก่อภูมิแพ้ที่ได้รับและการตอบสนองของร่างกายแต่ละบุคคลต่างกัน ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้น 3-4 เท่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากกรรมพันธุ์ สภาพแวดล้อมที่พักอาศัย มลภาวะ เป็นต้น

การรักษาและให้บริการ
1.ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้
• เยื่อบุจมูกอักเสบ
• หอบหืด
• ไซนัสอักเสบ
• ผื่นลมพิษ
• ผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้
• แพ้อาหาร
• แพ้ยา

2.ให้บริการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ
การทดสอบสารก่อภูมิแพ้โดยการสะกิดผิวหนัง (skin prick test)
การทดสอบสารก่อภูมิแพ้โดยการตรวจเลือด (serum specific IgE)
การทดสอบการแพ้อาหารโดยวิธีรับประทาน (oral food challenge)

3. ให้บริการรักษาด้วยวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้ชนิดอมใต้ลิ้น (oral allergen immunotherapy)

 

แพทย์ประจำคลินิกภูมิแพ้เด็ก

พญ.ณิชาพร วัฒนพรมงคล
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์
เฉพาะทาง : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ประวัติแพทย์

โปรแกรมทดสอบสารก่อภูมิแพ้โปรแกรมการทดสอบสารก่อภูมิแพ้โดยการตรวจเลือด
(Skin Prick Test ) (Serum Specific IgE)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

คลินิกภูมิแพ้เด็ก (034) 417- 999 ต่อ 9221, 9222 สายด่วน 1715