เกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชัย

test-300x213

ประวัติความเป็นมา

จากแนวคิดของความเป็น Green Hospital ของกลุ่มแพทย์ ผู้มากประสบการณ์ ที่เป็นที่เชื่อมั่นของคนสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงกับกลุ่มเจ้าของธุรกิจที่มีรากฐานในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันก่อร่างสร้างโรงพยาบาลเพื่อชาวสมุทรสาครขึ้นในนามของ โรงพยาบาลเอกชัยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 บนพื้นที่ 13 ไร่ ริมถนนเอกชัย ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า 800 คน/วัน

READ ARTICLE

ข่าวสารและกิจกรรม
READ ALL NEWS