ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านกระดูก ข้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท ทำให้เกิดอาการปวดคอ ปวดหลัง ปวดเอว และกล้ามเนื้อทุกชนิด มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดต่อนิ้ว การผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เช่น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท, การผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกหัก, การผ่าตัดจุลยศัลยกรรมมือ (การต่อนิ้ว) หรือ การผ่าตัดอื่นๆ รวมทั้งการให้บริการเฉพาะทางเช่น ให้คำปรึกษาและรักษาอาการป่วยหรือผิดปรกติแก่นักกีฬา

ศูนย์ที่เปิดให้บริการ

ให้คำปรึกษาและวินิจฉัยด้านกระดูกและข้อแก่ผู้ใช้บริการที่มีความผิดปกติด้านกระดูก ข้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท ทำให้เกิดอาการปวดคอ ปวดหลัง ปวดเอว และกล้ามเนื้อทุกชนิด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 คลินิก ได้แก่

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป ให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อทั่วไป เช่น กระดูกหัก ข้อเคลื่อน รวมถึงการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและเส้นประสาทจากการทำงานหรือเล่นกีฬา และการรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุน รวมทั้งการการผ่าตัดรักษาภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

ศูนย์ศัลยกรรมโรคกระดูกสันหลังและข้อเทียม ให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลัง และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ เช่น โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเสื่อม เช่น ข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อม การผ่าตัดเปลี่ยนข้อในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ

ศูนย์คลินิกศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม ให้บริการตรวจรักษาโดยใช้วิธีจุลยศาสตร์ (Replantation) เช่น การผ่าตัดตัดต่อนิ้ว มือ แขน ตัดต่อเส้นเอ็นประสาท การผ่าตัดรักษาความพิการทางมือ การผ่าตัดย้ายเส้นเอ็น การรักษาและผ่าตัดเอ็นที่มือฉีกขาด การรักษาโรคนิ้วล็อค การรักษาพังผืดกดทับเส้นประสาท

ซึ่งให้บริการโดยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่ เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometer) กล้องผ่าตัดกำลังขยายสูง (Microscope) เป็นต้น

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรมโรคกระดูกสันหลังและข้อเทียม

ศูนย์ศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม

ทีมแพทย์กระดูกและข้อ>>คลิ๊ก<<

เวลาทำการทุกวัน 24 ชม. โทรศัพท์ 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 132, 133
View our Specialists in our Orthopaedic Doctors Page